TDK és diplomamunka lehetőségek a CSCNS csoportnál

Kérünk minden kedves érdeklődőt, aki tudományos diákköri munkáját vagy diplomamunkáját a CSCNS csoportban szeretné végezni, hogy az alábbi kiírások kapcsolattartóját keresse fel kérdéseivel.


Navigáció és térbeli reprezentáció modellezése

 • témavezetők: Somogyvári Zoltán
 • követelmények: alapvető programozási és statisztikai ismeretek, neurobiológiai érdeklődés, angol nyelvtudás
 • feladatok: térbeli reprezentáció kialakulásának modellezése rágcsálók agykérgében (Irodalom); vagy
  az útintegráció során fellépő hiba-akkumuláció kiküszöbölésének biológiailag realisztikus modellezése (Irodalom)


Neuronok viselkedési mintázatainak valószínűségi jellemzői

 • témavezető: Bazsó Fülöp, Négyessy László
 • követelmények: jó angol nyelvtudás; valószínűségelméleti alapismeretek; számítógép felhasználói ismeretek; részvétel a munkacsoport megbeszélésein; megbízhatóság
 • probléma: Az agykérgi neuronok aktivitása látszólag sztochasztikus jellegű, ami megnehezíti a kérgi jelfeldolgozás megértését. Ugyanakkor a különböző mentális folyamatok karakterisztikus agyi elektromos tevékenységgel jellemezhetők. Vizsgáljuk e globális kérgi elektromos tevékenység és az egysejt-aktivitás kapcsolatát.
 • feladatok: Éber, viselkedő majomban végzett agykérgi elvezetések feldolgozása, elemzése. Az elektromos tevékenység jellemező frekvenciáinak azonosítása (wavelet, Fourier ill. más módszerek segítségével). A korrelált idegsejt-aktivitás statisztikai jellemezése a tüzelési mintázat alapján. Ez magában foglalja a megfelelő eloszlástípus azonosítását, illesztését a mért adatokra valamint tüzelési mintázatok azonosítását.


Nagyléptékű agykérgi kapcsolatmintázatok feltérképezése

 • témavezető: Bazsó Fülöp, Négyessy László
 • jelentkező: II-IV. éves fizikus, programozó matematikus, informatikus, vagy matematikus hallgató, biológus és minden érdeklődő, aki megfelel az elvárásoknak
 • követelmények: jó angol nyelvtudás; gráfelméleti és kombinatorikai alapismeretek; számítógép felhasználói ismeretek; részvétel a munkacsoport megbeszélésein; megbízhatóság
 • feladat: neuroanatómiai adatok elemzése gráfelméleti és adatbányászati módszerekkel.


Képelemzés és 3D rekonstrukció agyszövetről készült synchrotron röntgensugár mikrotomográfiás sorozatokon

 • témavezető: Négyessy László
 • követelmények: programozás, képfeldolgozás, Matlab
 • feladat: Neuronális elemek detekciója, 3D rekonstrukciója és kavantitatív analízise szövettani metszetekről készült szürkeárnyalatos rétegfelvétel sorozatokon. Különböző szövettani módszerekkel jelölt neuronális struktúrák azonosítása, háttértől való megkülönböztetése (szegmentáció) ezres nagyságrendű felvételekből álló sorozatokon. A pixeles formátum vektorizációja a detektált képelemek szkeletonizációja révén, majd 3D modellje különböző felület renderelési módszerekkel. Mérések 3D-ben a rekonstruált elemeken: elágazási mintázatok (dendrogramok), felületek, térfogatok meghatározása és automatikusan, formai jegyek alapján azonosítandó struktúrák sűrűségének, relatív térbeli elrendeződésének meghatározása.